Kalendarium najważniejszych wydarzeń
w pierwszych latach po reaktywacji działalności izb rolniczych1995 rok
14 grudniaSejm RP II kadencji uchwalił ustawę o izbach rolniczych.
1996 rok
4 stycznia W Dzienniku Urzędowym nr 1 poz. 3 ukazała się ustawa o izbach rolniczych. Ustawę podpisał ówczesny Prezydent RP, Lech Wałęsa. Zgodnie z zapisami weszła ona w życie 4 kwietnia 1996 r., po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia, stwarzając możliwość reaktywowania - po 50 latach przerwy - działalności izb rolniczych, poprzez oddolne organizowanie się społeczności rolniczej na zasadach samorządowych.
2 czerwca I wybory do izb rolniczych w województwie poznańskim (wybrano 118 delegatów do Walnego Zgromadzenia, przy najwyższej w kraju frekwencji, tj. 44,05%).
21 czerwcaÓwczesny Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Roman Jagieliński, zwołuje I posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Poznaniu.
29 wrześniaI wybory do izb rolniczych w województwie konińskim (wybrano 91 delegatów, przy frekwencji 25,17%).
I wybory do izb rolniczych w województwie leszczyńskim (wybrano 62 delegatów).
I wybory do izb rolniczych w województwie pilskim (wybrano 79 delegatów).
I wybory do izb rolniczych w województwie kaliskim (wybrano 112 delegatów).
Koniec I etapu wdrażania ustawy o izbach rolniczych przez przeprowadzenie we wszystkich województwach pierwszych wyborów delegatów do walnych zgromadzeń. Ogółem w 1996 r. powstało 37 z 49 izb rolniczych. W 12 województwach wybory należało powtórzyć, gdyż nie uzyskano wymaganej ustawowo 20%-ej frekwencji.
1997 rok
10 luty Podpisanie pierwszej umowy pomiędzy Poznańską Izbą Rolniczą i Hanowerską Izbą Rolniczą w sprawie zorganizowania praktyk w Niemczech dla młodzieży z wielkopolskich szkół rolniczych.
19 lutyPowołanie organów Krajowej Rady Izb Rolniczych na jej pierwszym walnym zgromadzeniu.
30 czerwcaPodpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Poznańską Izbą Rolniczą a Izbą Rolniczą Ille-et-Vilaine w Bretanii (Francja).
12-13 lipca Powołanie Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych (Rady Wielkopolskich Izb Rolniczych) na spotkaniu w Lesznie przedstawicieli izb rolniczych z województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego.
17 lipcaPilska Izba Rolnicza przystępuje do Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych.
20-30 wrześniaNawiązanie współpracy Konińskiej Izby Rolniczej z Izbą Rolniczą Lot-et-Garonne we Francji.
6 listopadaLeszczyńska Izba Rolnicza przystępuje do Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych.
7-8 listopadaII Regionalne Spotkanie Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych.
15 grudniaKonińska Izba Rolnicza przystępuje do Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych.
1998 rok
17 luty Leszczyńska Izba Rolnicza podpisuje porozumienie z Regionalną Izbą Rolniczą Pikardii.
18 majaPoznańska Izba Rolnicza przystępuje do Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych.
1999 rok
10 luty Ówczesny Wojewoda Wielkopolski Maciej Musiał zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie członków walnego zgromadzenia izby rolniczej województwa wielkopolskiego.
W skład nowego Walnego Zgromadzenia weszło: 96 delegatów z rejonu kaliskiego, 81 delegatów z rejonu konińskiego, 54 delegatów z rejonu leszczyńskiego, 68 delegatów z rejonu pilskiego i 129 delegatów z rejonu poznańskiego. Razem 428 delegatów Walnego Zgromadzenia WIR.
25 lutyPierwsze Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
luty-grudzieńPowołanie 31 biur powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
2000 rok
styczeń-lutyIzba włączyła się do obrony rolników w sporze z Wielkopolskimi Zakładami Tłuszczowymi ADM w Szamotułach.
styczeń-czerwiecPo powstaniu Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej Samorządu Rolniczego ds. uchwalenia ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego, WIR włącza się w akcję zbierania podpisów popierających wprowadzenie tzw. „paliwa rolniczego”. 20 czerwca 2000 r. Komitet składa w Sejmie projekt inicjatywy obywatelskiej wraz z podpisami 113.923 osób.
Powrót