Kwoty mleczne - gorący temat dla hodowców

„Stan przygotowania Polski i UE do zniesienia kwot mlecznych” – pod takim tytułem odbyła się 26 listopada 2014 r. konferencja, zorganizowana przez sejmową i senacką komisje rolnictwa i rozwoju wsi.

Na spotkaniu obecni byli przewodniczący komisji rolnictwa sejmu i senatu, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Radca minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej prof. Andrzej Babuchowski, ekonomiści, prezesi mleczarni oraz rolnicy. Wielkopolską Izbę Rolniczą Reprezentował kierownik Biura powiatowego WIR w Turku Przemysław Tomczak oraz członek rady powiatowej i wiceprezes MLEKTURU Karol Płóciennik.

Radca minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej prof. Andrzej Babuchowski omówił działania podejmowane przez Komisję Europejską i kraje członkowskie Unii Europejskiej związane ze zniesieniem kwot mlecznych. Przypomniał, że kwoty mleczne zostały wprowadzone w UE w 1984 r. w celu rozwiązania problemu nadmiernej produkcji mleka i jego przetworów. Od tego czasu każde państwo członkowskie musi produkować mleko w ramach przyznanych limitów, a za ich przekroczenie naliczane są kary. Od 2009 r. corocznie, przez 5 kolejnych lat kwotowych, kwoty mleczne były zwiększane o 1%, a 1 kwietnia 2015r. zostaną całkowicie zlikwidowane. Polska, jako jeden z niewielu krajów, opowiadała się za utrzymaniem kwot mlecznych. Wnioski te nie zyskały jednak aprobaty większości państw i Komisji Europejskiej. Nie ma też zgody na zlikwidowanie kar za przekroczenie kwot mlecznych ani na ich zmniejszenie poprzez odpowiednie dostosowanie współczynnika tłuszczowego. W tym punkcie Profesor dodał, że komisja Europejska zaplanowała już w swoich wydatkach kwotę z kar, która pozwoli załatać dziurawy budżet. Dyskusja na temat możliwości spłacania kar w ratach też raczej nie zakończy się pozytywnie dla naszego kraju. Jak mówił, państwa członkowskie różnią się podejściem do problemów sektora mleczarskiego, co powoduje, że wypracowanie skutecznej polityki przeciwdziałania kryzysowi jest utrudnione. Nawet jeśliby wszystkie państwa członkowskie wyraziły zgodę na odstąpienie od kar, to pieniądze te są już przyjęte w budżecie UE i nie mogą być z niego wycofane.

W opinii prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemara Brosia, o pogarszającej się sytuacji branży świadczy spadek rentowności przedsiębiorstw o 50% w stosunku do 2013 r. Mleczarnie mają trudności ze sprzedażą swoich produktów, a rolnicy uzyskują za mleko coraz niższą cenę. Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszka Maliszewska postulowała przygotowanie strategii rozwoju sektora mleczarskiego po zlikwidowaniu kwot mlecznych. Zwróciła też uwagę na dominującą pozycję sieci handlowych wobec producentów produktów mleczarskich.

Podnoszono także kwestie związane z karami za nadprodukcję mleka. Rolnicy za przekroczenie limitu za rok kwotowy 2013/2014 muszą zapłacić ok. 200 mln zł, a za rok kwotowy 2014/2015 kary będą jeszcze wyższe, gdyż przekroczenie kwoty wynosi już ok. 8% (poprzednio 1,68%). Według Profesora Babuchowskiego, gdyby nie było maksymalnej kary czyli 27 euro za 100 kg (ok. 1,20 zł za litr) kara dla Polskiego rolnika osiągnęłaby poziom 32 euro czyli około 1,50 zł.

Według wyliczeń i symulacji, jeśli sytuacja na rynku mleka nie ulegnie drastycznym zmianom to kara za nadprodukcję wyniesie około 70-80 gr za każdy kilogram. Jednak warunki mogą ulec zmianie ale nie należy się spodziewać, że w kierunku bardziej korzystnym dla rolnika.

Podsumowując możemy być pewni, że kary będą i to dość znaczne. Należy również nadmienić, że wielu producentów mleka zabezpieczyło się przed ewentualnymi karami zmniejszeniem produkcji, czy zakupem kwoty mlecznej za niemało pieniądze (40-60 gr) i wiadomość, że kary zostaną zniesione byłoby dla nich jak grom z nieba, gdyż to właśnie oni zostaliby ukarani za to, że przestrzegali prawa i byli konsekwentni w działaniu jakie wytyczyła UE. I każde działanie mające na celu zniesienie kar w bieżącym roku byłoby naruszeniem wierzytelności Prawa Polskiego i Unijnego.

Kierownik BP WIR w Turku
Przemysław Tomczak

Powrót