Wizyta w Deula Nienburg

W ramach realizacji projektu Europejskie Centrum Innowacji w Rolnictwie – ośrodek szkoleniowy techniki rolniczej grupa inicjatywna reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu i Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu udała się z wizytą do ośrodka szkoleniowego DEULA w Nienburgu (Dolna Saksonia) Wyjazd odbył się 18-19 listopada dzięki staraniom Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wieloletniego partnera Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej, organu założycielskiego ośrodka DEULA. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z systemem szkolenia zawodowego w Niemczech, a przede wszystkim z zasadami funkcjonowania ośrodka szkoleniowego DEULA, kształcącego w dziedzinie techniki rolniczej. Polska grupa została niezwykle serdecznie przyjęta przez dyrektora DEULA Nienburg Bernda Antelmanna oraz przedstawiciela Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej Hansa-Georga Hassenpfluga. Pracownicy ośrodka stworzyli wspaniałą atmosferę pobytu.


Uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z systemem kształcenia zawodowego rolników oraz mieli okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu ośrodka DEULA w trakcie kształcenia zawodowego na różnych działach. Przykład tego ośrodka ma stać się wzorcem dla projektu stworzenia pierwszego w Polsce ośrodka szkolenia zawodowego nowoczesnej techniki rolniczej.


Spotkanie było bardzo owocne o czym świadczy zapewnienie strony niemieckiej o pomocy w organizacji takiego ośrodka szkoleniowego na Golęcinie. Nasi partnerzy z DEULA oferują możliwość przeszkolenia polskich nauczycieli i trenerów, którzy będą prowadzili zajęcia w nowo powstałym ośrodku. Przedsięwzięcie zyskało nie tylko partnera, ale również przyjaciół, co może okazać się bardzo pomocne w pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację projektu.

Karol Wesołowski

Powrót