Podsumowanie praktyk

W dniu 17 grudnia 2014 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 2, odbyło się uroczyste zakończenie zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkół rolniczych. Trzymiesięczne staże odbywają się w Dolnej Saksonii (Niedersachsen), na terenie działania Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej, która jest partnerem naszej Izby. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Leonardo da Vinci.


Trzymiesięczny staż w gospodarstwie poprzedza tydzień wprowadzający w Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej DEULA w Nienburgu. Uczniowie zostają w tym czasie przeszkoleni z zasad bhp oraz przechodzą kurs językowy i kurs obsługi maszyn. Następnie każdy z praktykantów trafia do oddzielnego gospodarstwa, by tam pracować i żyć jak domownik. Uczniowie mają możliwość doświadczenia w praktyce, jak funkcjonuje rolnictwo zachodnioeuropejskie i jakimi mechanizmami się rządzi. Bezpośrednie przebywanie z rodzinami niemieckimi stanowi ponadto doskonałą możliwość podniesienia znajomości języka. Za świadczoną pomoc w gospodarstwie każdy z uczniów otrzymuje także kieszonkowe w kwocie 250 euro.

Przybyła na uroczystość młodzież ze szkół rolniczych, otrzymała: zaświadczenia o ukończeniu stażu, wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych, certyfikaty wystawione przez Ośrodek Szkoleniowy DEULA oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego wystawione przez Dolnosaksońską Izbę Rolniczą.

W 2014 roku praktyki trwające od 29 czerwca do 28 września ukończyło w sumie 33 uczniów. W ankiecie podsumowującej praktykę, którą wypełnili, opisali, m.in. swój dzień pracy, wrażenia z pobytu w Niemczech, relacje z rodziną niemiecką, u której przebywali. Uczniowie ocenili również walory dydaktyczne kształcenia praktycznego za granicą, swoją znajomość języka niemieckiego oraz podali propozycje dotyczące odbywania staży zawodowych.

W praktykach mogą wziąć udział uczniowie szkół rolniczych, m.in. z klas: technikum rolniczego, technikum mechanizacji rolnictwa, agrobiznesu, technikum żywienia, którzy uzyskają zgodę dyrektora na odbycie praktyk zagranicznych i zwolnienie z zajęć w miesiącu wrześniu. Minimalne wymagania, to: znajomość języka niemieckiego oraz prawo jazdy kategorii T (z wyjątkiem dziewcząt). W 2015 roku na praktyki może wyjechać ok. 60 uczniów. Zgłoszenia przyjmuje i szerszych informacji udziela pan Piotr Pietrzak, pod numerem tel. 604 323 820.

Grzegorz Wysocki

Powrót