Zaduszki Mikołajczykowskie w Dobrzycy

7 grudnia br w Dobrzycy odbyły się Zaduszki Mikołajczykowskie. Spotkanie mające ponad dwudziestoletnią tradycję zorganizowane zostało przy udziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Uroczystości upamiętniające Stanisława Mikołajczyka rozpoczęły się od mszy świętej w kościele p.w. św. Tekli, podczas której modlono się za duszę śp. Stanisława i Cecylii Mikołajczyków. Następnie złożono kwiaty i oddano cześć Wielkiemu Polakowi pod obeliskiem na dobrzyckim Rynku, po czym uroczystości przeniosły się do hali Widowiskowo – Sportowej.


W trakcie spotkania wręczone zostały medale dla zasłużonych działaczy Ruchu Ludowego, Medalem im. Stanisława Mikołajczyka uhonorowano Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego. Wręczono także odznaczenia przyznane przez Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej otrzymali: Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, Kazimierz Maciejewski Przewodniczący Komisji Rolnictwa przy Sejmiku Kaliskim w latach 1990-1999 oraz Ireneusz Kozecki Starosta Powiatu Nowotomyskiego, w latach 2007-2014 Dyrektor Biura Wojewódzkiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm RP i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak - Prezes Towarzystwa im. S. Mikołajczyka w Poznaniu, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, gospodarz miejsca Jarosław Pietrzak – Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyca, oraz władze samorządowe, członkowie i sympatycy PSL. Wyjątkową oprawę uroczystością nadały liczne przybyłe poczty sztandarowe oraz orkiestra dęta.


Stanisław Mikołajczyk urodził się w Westfalii w 1901 roku. W 1910 przyjechał do Borzęcic pod Koźminem Wielkopolskim. Następnie zamieszkał w Strzyżewie koło Dobrzycy. Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego. W latach dwudziestych związał się z ruchem ludowym. Był między innymi posłem na Sejm i radcą Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W latach 1943 do 1944 był premierem rządu emigracyjnego, a w latach 1945-1947 pełnił funkcję wicepremiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. W 1945 r. został prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dwa lata później, zagrożony aresztowaniem, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zmarł 13 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie. Jego prochy sprowadzono do Polski w 2000 roku. Od ponad dwudziestu lat w miejscach związanych ze Stanisławem Mikołajczykiem organizowane są Zaduszki Mikołajczykowskie, mające na celu upamiętnienie tego Wielkiego Polaka.


Katarzyna Strzyż

Powrót