Zaduszki Mikołajczykowskie

Stanisław Mikołajczyk urodził się w Westfalii w 1901 roku. W 1910 przyjechał do Borzęcic pod Koźminem Wielkopolskim. Następnie zamieszkał w Strzyżewie koło Dobrzycy. Był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego. W latach dwudziestych związał się z ruchem ludowym. Był między innymi posłem na Sejm i radcą Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W latach 1943 do 1944 był premierem rządu emigracyjnego, a w latach 1945-1947 pełnił funkcję wicepremiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. W 1945 r. został prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dwa lata później, zagrożony aresztowaniem, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Zmarł 13 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie. Jego prochy sprowadzono do Polski w 2000 roku.

Od ponad dwudziestu lat, w rocznicę śmierci Stanisława Mikołajczyka, organizowane są Zaduszki Mikołajczykowskie w Dobrzycy. Tegoroczne spotkanie odbędzie się 7 grudnia. Uroczystości rozpocznie msza święta w Kościele św. Tekli w Dobrzycy, po której nastąpi złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym osobę Stanisława Mikołajczyka. Następnie uroczystości przeniosą się do hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Szkolnej.

Zaproszenie na Zaduszki Mikołajczykowskie (*.pdf)
Powrót