XVI edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Żegocinie

11 stycznia 2015 roku w Żegocinie po raz szesnasty został zorganizowany Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorem festiwalu był Wójt Gminy Czermin, Ośrodek Kultury w Żegocinie przy współudziale: Szkoły Podstawowej w Żegocinie oraz Kółka Włościanek w Żegocinie. Patronat medialny objęła Gazeta Życie Pleszewa.


Udział w festiwalu wzięło 106 wykonawców, którzy zaprezentowali łącznie 64 utwory w trzech kategoriach wiekowych. Komisja artystyczna przyznała nagrody I miejsca dla Semir Emara z GOKu Wróblew, Zespołu Folklorystycznego OK Żegocin, Darii Polewskiej CK Błaszki oraz Naomi Wesselius CK Błaszki oraz Grand Prix dla Zespołu Wokalnego „Singerls”CK Błaszki. Gratulacje zwycięzcom złożył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Aneta Zając

Powrót