Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie w końcu bezpieczny

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie od ostatnich dni grudnia 2014 roku zmagali się z informacją o planowanej likwidacji szkoły przez Zarząd Powiatu Śremskiego. O pomoc zwrócili się do Ministra Rolnictwa, posłów wielkopolskich oraz okolicznych władz samorządowych i instytucji. Powstał nawet specjalny fanpage na Facebooku - Nie dla zamknięcia Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Apel ten spotkał się z pozytywnym odzewem, zarówno posłów, jak i instytucji. Wielkopolska Izba Rolnicza i Rada Powiatowa WIR w Śremie od początku przeciwstawiały się planom Starostwa Powiatowego w zakresie likwidacji szkoły z tak dużymi tradycjami. Samorząd rolniczy w Wielkopolsce zawsze reaguje na apele szkół rolniczych, zagrożonych likwidacją.

Ostatecznie na konferencji prasowej w dniu 20 stycznia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Śremie zapadły pozytywne dla środowiska rolniczego decyzje. Starosta Śremski powiadomił o odstąpieniu od decyzji likwidacji szkoły. Głównym powodem tego kroku jest zmiana przez Dyrektor szkoły- Panią Grażynę Tokarek planu finansowego placówki i zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania o 220 tys. zł. Poza tym Burmistrz Czempinia i Zastępca Burmistrza Mosiny wyrazili wolę wsparcia finansowego placówki, ponieważ uczęszczają do niej również uczniowie z tych terenów.

M. Szkudlarek

Powrót