Rolnicy będą protestować


W poniedziałek 26 stycznia br. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej spotkała się Komisja Koordynacyjna Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Piotr Walkowski.
Komisja dyskutowała o tragicznej sytuacji na rynkach rolnych. Szczególnie trudna sytuacja panuje na rynku trzody chlewnej.

Z inicjatywy rolników w Środzie Wielkopolskiej został zawiązany Komitet Protestacyjny Rolników, którego przewodniczącym został Stefan Kominek. Rolnicy są bardzo niezadowoleni z obecnej sytuacji oraz z braku reakcji władz. Dlatego też postanowili wyrazić dostępnymi środkami pokojowymi swoje niezadowolenie. Jeżeli te działania nie przyniosą żadnych skutków, to protesty zaostrzą się.
Spotkanie zaowocowało wypracowaniem Stanowiska samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego w sprawie sytuacji w rolnictwie.

Uczestnicy spotkania ustalili, że stanowisko zostanie wręczone starostom wszystkich powiatów oraz zostanie rozesłane do wszystkich gmin województwa wielkopolskiego. Zaplanowano również pokojowe pikiety, które mają pokazać Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowi RP, że sytuacja w polskim rolnictwie jest dalece niepokojąca.

Prezes Piotr Walkowski przekazał obecnym na spotkaniu zaproszenie dla 6-osobowej delegacji WIR na spotkanie z Ministrem M. Sawickim w dniu 30 stycznia. Na zakończenie wybrano delegację, która będzie reprezentować nasze województwo.
Stanowisko samorządu rolniczego

Tekst: Marta Ceglarek
Zdjęcia: Jarosław Jan Hemmerling

Powrót