W związku z interwencją Wielkopolskiej Izby Rolniczej KRUS wystosował komunikat do płatników składek. Wielkopolska Izba Rolnicza stoi na stanowisku, że ew. opóźnienia w opłaceniu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w KRUS nie powinny być sankcjonowane w przypadku nieterminowego dostarczenia przekazów rolnikom.
Powrót