Dopłaty według nowych zasad

W czwartek 5 lutego Sejm przyjął ustawę o dopłatach bezpośrednich. Tym razem posłowie byli prawie jednomyślni wszyscy obecni na posiedzeniu byli za przyjęciem, nikt nie głosował przeciw, a 45 wstrzymało się od głosowania.
Nowe zasady warunkują wysokość dopłat od rodzaju produkcji i poziomu ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa.

Zgodnie z nowymi zasadami rolnicy otrzymają jednolitą płatność obszarową, która będzie niższa od dotychczasowej i wyniesie ok. 110 euro do 1 ha. Prócz tego będzie można ubiegać się z o płatności z tytułu zazielenienia, tzw. płatności dodatkowe, płatności z tytułu przejściowego wsparcia krajowego, płatności dla młodych rolników. Młodych rolnik do 40. roku życia, otrzyma z tego tytułu dodatkowo kwotę 62 euro do 1 ha ale do powierzchni nie większej niż 50 ha.

Przewidziano również dopłaty do produkcji na które przeznaczone zostało 15% całej kwoty środków na dopłaty. Zdecydowano się na dopłaty do rodzajów produkcji istotnych dla polskiego rolnictwa. 2/3 dopłat do produkcji przeznaczone jest dla hodowców bydła, będą one przysługiwały od trzech do 30 sztuk. Ponadto przewidziana jest dopłata do chowu owiec, kóz.


Rolnicy uzyskają również dopłaty do buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, roślin wysokobiałkowych i pomidorów, owoców miękkich (malin i truskawek), chmielu, lnu i konopi włóknistych. Będzie również dolata do tytoniu – ale z budżetu krajowego. W przypadku roślin wysokobiałkowych płatność przyznawana rolnikowi do będzie limitowana obszarem 75 ha.

Jednak postanowiono cześć dopłat tj. 30 % uzależnić od spełnienia wymogów środowiskowych tj. tak zwanego zazielenienia. Będzie tutaj również dopłata 74 euro do 1 ha. Ten rodzaj dopłat będzie uzależniony od ilości hektarów, utrzymania trwałych użytków zielonych i utrzymania obszarów proekologicznych. Gospodarstwa, które posiadają obszar powyżej 15 ha będą musiały utrzymywać co najmniej trzy różne uprawy.

Ustawa przewiduje także płatność dodatkową, która będzie przysługiwała wszystkim rolnikom do gruntów od 3,01 ha do 30,00 ha. Wsparcie to skierowane do gospodarstw małych i średnich. Szacuje się, że stawka tej płatności wyniesie ok. 41 euro/ha.

Nie zapomniano też o małych gospodarstwach, które nie będą musiały spełniać unijnych wymogów. Dla nich też przewidziano wsparcie. Jednak do takiego systemu rolnicy będą mogli przystąpić tylko w pierwszym roku stosowania, tj. w 2015. Najmniejsze gospodarstwa Rolnicy otrzymujące obecnie nie więcej niż 1250 euro rocznie będą włączane do systemu automatycznie, chyba że nie wyrażą na to zgody.

Marta Ceglarek
Źródło MRiRW, PAP

Powrót