Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie.

Powołanie trzech zespołów roboczych dotyczących odpowiednio trzody chlewnej, produkcji mleka oraz zmniejszenia populacji dzika to jedna z propozycji Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego przedstawiona na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Sejmowej Komisji w dniu 5 lutego w całości poświęcone było pogarszającej się sytuacji w rolnictwie. W obradach Komisji uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wraz z pracownikami Ministerstwa oraz prezesi agend rolniczych. Minister Marek Sawicki odniósł się do trwających protestów rolników, zgłoszonych przez rolników postulatów i działań podejmowanych przez resort.

W obradach Komisji uczestniczyła także grupa rolników z Wielkopolski, członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którzy poruszyli szereg problemów z jakimi borykają się producenci rolni. Grzegorz Majchrzak Prezes Wielkopolskiego Związku Producentów Trzody Chlewnej przedstawił problem nieprzestrzegania zasad łańcucha żywnościowego przez przetwórców, pośredników i dystrybutorów żywności. Stefan Kominek Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Wielkopolski i Kujaw przedstawił problem przetwórców żywności, w głównej mierze mleczarń, i zaproponował spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa z przedstawicielami mleczarń, celem omówienia kwestii związanych z produkcją mleka. Bogdan Fleming Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wskazał na konieczność łączenia się rolników i nie poddawania nastrojom politycznym wywoływanym przez poszczególne opcje polityczne. Sławomir Szyszka z Krotoszyna poruszył kwestie rozdziału płatności cukrowych i poprosił o rozważenie możliwości przydziału kwot buraczanych do tonażu, a nie jak w propozycjach ustawowych do powierzchni. Zbigniew Stajkowski z Gniezna poruszył problemy producentów ziemniaków skrobiowych oraz producentów owoców i warzyw, odniósł się także do kwesti związanych z płatnościami do skrobi.

Posiedzenie Komisji, tematów i problemów, jakie poruszono w trakcie obrad, zakończyło się w pozytywnej atmosferze. Członkowie Sejmowej Komisji jednogłośnie podjęli decyzję o konieczności odbycia debaty plenarnej dotyczącej sytuacji w rolnictwie na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Stefan Kominek Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Wielkopolski i Kujaw wraz z Prezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotrem Walkowskim wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa z przedstawicielami sektora bankowego. Ze strony resortu rolnictwa w rozmowach uczestniczył Sekretarz Stanu w MRiRW Kazimierz Plocke. Spotkanie dotyczyło negocjacji warunków kredytów preferencyjnych zawartych między rolnikami a bankami. Zaproponowano obniżenie kosztów kredytu, a rolnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, umożliwienie prolongaty spłacanego kredytu przez okres dwóch lat, przy czym rolnik nie będzie ponosił kosztów obsługi kredytu przez ten czas.

Przeczytaj także: MRiRW - Konsultacje z rolnikami

Katarzyna Strzyż

Powrót