Kolejne konsultacje w resorcie rolnictwa

Informujemy, że 11 lutego br. odbędą się kolejne konsultacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z szefami komitetów protestacyjnych rolników. W ramach konsultacji omówione zostaną bieżące prace resortu w zakresie unormowania sytuacji na rynkach rolnych oraz:

Spotkanie stanowi kontynuację dialogu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze środowiskiem rolniczym.

Biuro WIR Poznań

Powrót