Spotkanie samorządu rolniczego z Premierem Piechocińskim

W dniu 10 lutego 2015 r. Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych wraz z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim w celu omówienia bieżącej sytuacji w rolnictwie. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentował członek Zarządu - Krzysztof Przygoński.


Podczas spotkania przedstawiono Wnioski Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych na spotkanie z Wicepremierem Rady Ministrów, Ministrem Gospodarki Januszem Piechocińskim w dniu 10 lutego 2015 r.

Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych, dostrzegając trudną sytuację na wielu rynkach rolnych w Polsce, szczególnie na rynku wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw, przekazuje Panu Premierowi następujące wnioski do natychmiastowej realizacji:

 1. Doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia Polski od wirusa ASF oraz zredukowania skutków ekonomicznych dla producentów trzody chlewnej, poprzez:
  • zmniejszenie populacji dzików w Polsce do liczby 80 tys. sztuk i wypłata zaległych odszkodowań w woj. podlaskim;
  • natychmiastowego przeprowadzenia procesu legislacyjnego dotyczącego przyjęcia programu bioasekuracji;
  • natychmiastowy wykup trzody w gospodarstwach województwa podlaskiego (strefa zagrożona) niespełniających zasad programu bioasekuracji i natychmiastowej wypłaty odszkodowań za wygaszenie produkcji za trzy lata.
 2. Przeprowadzić proces legislacyjny ustawy Prawo łowieckie zapewniającej poszanowanie własności prywatnej oraz niezależną, prawidłową wycenę szkód łowieckich
 3. Wesprzeć rodzimą produkcję trzody chlewnej:
  • pomoc dla tych zakładów przetwórczych, które podpiszą umowy kontraktacyjne na rodzimą produkcję z polskimi rolnikami;
  • natychmiastowe dopracowanie przepisów umożliwiających sprzedaż bezpośrednią i małe przetwórstwo
 4. Rozwiązać problem obrotu ziemią rolną w Polsce
  • rozwiązać problem handlu roszczeniami w zakresie obrotu ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  • podjąć decyzje polityczne i prawne zmierzające do uregulowania obrotu ziemi rolniczej po 2016 r., zgodnie z interesami narodowymi
 5. Wnioskujemy do Pana Premiera o kolejne spotkanie z samorządem rolniczym w terminie dwóch tygodni od przedstawienia wniosków w celu omówienia stanu ich realizacji.

Wicepremier Janusz Piechociński zaprosił do stałej współpracy przy projektowaniu przepisów ustawy Prawo łowieckie trzech przedstawicieli izb rolniczych.

Obie strony uzgodniły potrzebę dalszych spotkań.

Rzecznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Powrót