Rozmowy z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych

Zgodnie z zapowiedziami przez całą środę w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały rozmowy z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych.

Najpierw minister Marek Sawicki spotkał się z przedstawicielami Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników. Podczas spotkania omówiono możliwości jakie w związku z uruchomieniem PROW 2014-2020 otworzą się przed rolnikami. Kolejną grupą, z którą minister Sawicki prowadził rozmowy byli przedstawiciele organizacji zrzeszonych w COPA-COGECA.

O godzinie 14:00 rozpoczęło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele 17 organizacji reprezentujących interesy i rolników i przemysłu rolno-spożywczego. Rozmowy dotyczyły propozycji rozwiązań sytuacji na rynku mleka i wieprzowiny oraz projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Osiągnięto porozumienie w kwestii powołania 6 zespołów roboczych. Ich zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań dotyczących problemów na poszczególnych rynkach rolnych. Pierwsze wyniki prac zespołów zostaną przedstawione już 21 lutego. Przedstawiciele 17 organizacji i związków zawodowych rolników oraz przetwórców uczestniczyć będą także w przygotowaniu propozycji ustawy o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie, która stanowić będzie forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów środowisk wiejskich i rolniczych oraz dobra publicznego.

Z Wielkopolski w rozmowach uczestniczyli rolnicy, organizatorzy spotkania w Środzie Wielkopolskiej, którzy otrzymali od ministra Marka Sawickiego zapewnienie, ze przyjedzie on na spotkanie z rolnikami do Wielkopolski po 23 lutego.

Powrót