W dniu dzisiejszym tj. 13.02.2015 r. Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała ponowne zaproszenie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o następującej treści:


Sz.P.
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W imieniu Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej chciałbym poinformować Pana Ministra o postępującej radykalizacji nastrojów na wielkopolskiej wsi w związku z obecną, trudną sytuacją na rynkach rolnych.

Do samorządu rolniczego docierają liczne sygnały o niezadowoleniu rolników, organizowaniu się w grupy, które planują pikiety, blokady dróg i wyjazdy autokarowe do Warszawy. Dodatkowo sytuację nakręcają transmisje medialne z miejsc protestów.

W związku z powyższym ponownie prosimy Pana Ministra o podanie terminu, w którym moglibyśmy zorganizować spotkanie w Wielkopolsce, celem rozładowania powstałego napięcia i niedopuszczenia do dalszej eskalacji rolniczych protestów.

Z poważaniem

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

(-) Piotr Walkowski

Powrót