W załączeniu publikujemy treść komunikatu, który otrzymaliśmy z Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego
Rolników Wielkopolski i Kujaw.

Szanowni Państwo!

Prosimy o przekazanie następujących informacji:

od momentu zawiązania się Komitetu Protestacyjnego prowadzimy aktywne rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jego służbami na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Dziękujemy wszystkim wielkopolskim rolnikom, którzy podjęli się w dniu 27 stycznia 2015 roku zorganizowania pikiet przed starostwami powiatowymi na terenie wielkopolski i przekazali na ręce starostów słuszne postulaty na temat sytuacji w rolnictwie;

od zawiązania Komitetu Protestacyjnego przedstawiciele Komitetu sześciokrotnie spotykali się z Ministrem Rolnictwa lub jego zastępcami w Ministerstwie, brali również udział w Sejmowych Komisjach Rolnictwa. Podczas ostatniego spotkania w dniu 11 lutego 2015 roku ustalono, że w tygodniu od 16 lutego do 21 lutego spotkają się zespoły problemowe celem wypracowania kierunków działania w poszczególnych sektorach rolnictwa.

W dniu 13 lutego br. na spotkaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego podjęto decyzję, że na czas prowadzenia negocjacji pozostajemy w gotowości protestacyjnej.

Zalecaną formą protestu jest wywieszenie flag narodowych na posesjach bądź też na sprzęcie rolniczym (ciągniki, itp.) zaparkowanym na lub przed posesją.

Uzyskaliśmy również zapewnienie Ministra Marka Sawickiego, że po zakończonych negocjacjach w ostatnim tygodniu lutego przyjedzie do Środy Wielkopolskiej, na spotkanie z wielkopolskimi rolnikami.

Kolejny komunikat zostanie przekazany w dniu 23 lutego br.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego
Przewodniczący Komitetu
Stefan Kominek


Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (*.pdf)

Powrót