W załączeniu publikujemy treść wiadomości, którą otrzymaliśmy od Stacji Doświadczalnej Oceny Odmiany w Słupi Wielkiej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDOiR dla województwa wielkopolskiego z Samorządem Województwa wielkopolskiego i Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR podjąłem decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2015 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego oraz ziemniaka.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2013/2014 włącznie. Na powyższej liście znalazły się następujące odmiany:

Gatunek: Pszenica ozima Gatunek: Żyto ozime Gatunek: Pszenżyto ozime
1. Askalon (4) 1. Dańkowskie Amber (1) 1. Borwo (4)
2. Fidelius (2) 2. Armand (1) 2. Fredro (3)
3. KWS Ozon (2) 3. Gonello F1 (4) 3. Borowik (2)
4. Platin (1) 4. Palazzo F1 (4) 4. Tulus (2)
5. Patras (1) 5. SU Skaltio F1 (3) 5. Maestozo (1)
6. Julius (CCA) (2) 6. SU Stakkato F1 (1) 6. Subito (1)
7. Helltop F1 (CCA) (2) 7. Torino (1)

Gatunek: Jęczmień ozimy Gatunek: Rzepak ozimy
1. KWS Meridian (2) 1. Bogart (5)
2. Antonella (2) 2. Monolit (5)
3. Henriette (2) 3. Arot (1)
4. Holmes (1) 4. Rohan F1 (5)
5. Titus (1) 5. Visby F1 (5)
6. Poznaniak F1 (4)
7. Artoga F1 (2)
8. Gladius F1 (2)
9. DK Exquisite F1 (2)
10. Inspiration F1 (2)
11. Marcopolos F1 (1)

Gatunek: Pszenica jara Gatunek: Jęczmień jary Gatunek: Owies
1. Parabola (6) 1. Iron (3) 1. Breton (6)
2. Kandela (3) 2. Natasia (3) 2. Bingo (5)
3. Arabella (3) 3. KWS Olof (2) 3. Zuch (5)
4. Izera (2) 4. Ella (2) 4. Arden (4)
5. KWS Torridon (1) 5. Penguin (1)


Ziemniak jadalny odmiany:


bardzo wczesne wczesne średniowczesne średniopóźne
1. Denar (4) 1. Cyprian (4) 1. Satina (4) 1. Jelly (4)
2. Lord (4) 2. Owacja (4) 2. Tajfun (4) 2. Mondeo (2)
3. Viviana (2) 3. Vineta (4) 3. Tetyda (4)
4. Impala (1) 4. Michalina (3) 4. Oberon (1)
5. Gwiazda (1)


Ziemniak skrobiowy odmiany:


średniowczesne średniopóźne i późne
1. Glada (4) 1. Kuras (4)
2. Zuzanna (4) 2. Pokusa (4)

W nawiasach podano okres, w którym odmiana znajdowała się na LOZ (liczba lat)

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDOiR dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Wyjaśnienia:

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w województwie wielkopolskim do roku 2014.

Odmiany umieszczone na liście wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

mgr. inż. Grzegorz Koszucki
Dyrektor SDOO Słupca Wielka

Powrót