W zakładce Szkody w rolnictwie zostały umieszczone dwie nowe publikacje:


Informacja na temat rozwiązań prawnych dotyczących szkód łowieckich w wybranych krajach Unii Europejskiej (*.pdf)

Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce (*.pdf)

Biuro Wojewódzkie

Powrót