Narada pracowników Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W dniu 23 lutego w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie pracowników Biur Powiatowych Izby. Spotkanie poprowadził Dyrektor Biura - Grzegorz Wysocki.

Głównym tematem narady było omówienie zmian w zasadach dopłat obszarowych i wypełnianiu nowych wniosków. Jak podkreśliła Kierownik BP ARiMR w Poznaniu - Małgorzata Iwańska - bazujemy do tej pory na projekcie, jednak najważniejsze zmiany i zasady są już znane.


Drugim ważnym tematem było omówienie przygotowań wyborów do Izb Rolniczych. Nowi pracownicy mają pewne obawy i wątpliwość odnośnie organizacji tak dużego przedsięwzięcia, jednak mogą liczyć w tej kwestii na pomoc i wsparcie doświadczonej kadry pracowników WIR, jak i dotychczasowych delegatów.

Dalsza część spotkania poświęcona była omówieniu bieżących prac i projektów, w które jest zaangażowana Wielkopolska Izba Rolnicza. Poruszone zostały również sprawy kadrowo-księgowe, uwagi do opinii dla Agencji Nieruchomości Rolnych oraz sprawy spółki ROL-WIR.


Na spotkanie przybył również Prezes WIR - Piotr Walkowski, który omówił obecną sytuację na rynkach rolnych, odniósł do organizowanych protestów i spotkań rolników. Poruszył również najbardziej nurtujące rolników sprawy omawiane na organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Forach Rolniczych oraz przekazał informacje nt. postępu prac związanych z organizacją wyborów do Izb Rolniczych.

Marta Ceglarek

Powrót