Informacja Ministra Rolnictwa w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie

W dniu 4 marca 2015 r. na 88. posiedzeniu plenarnym Sejmu RP Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił „Informację w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie”. Poniżej zamieszczamy treść informacji.

Informacja w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (hosting wir.org.pl)

Informacja w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (hosting sejm.gov.pl)
Powrót