W zakładkach Rad Powiatowych pojawiła się możliwość zapoznania się z występowaniem agrofagów na terenie danych powiatów. Po kliknięciu w zakładkę Rady Powiatowe i wybraniu interesującego nas powiatu znajdziemy przycisk Sygnalizacja Agrofagów, który przekieruje nas na stronę z listą zagrożeń.

Powrót