Bezpiecznie w rolnictwie – konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rozstrzygnięty

14 kwietniaw Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie (powiat pleszewski) odbył się finał XXI edycji regionalnego konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych.


Celem konkursu się szeroko rozumiana profilaktyka i popularyzacja wiedzy z zakresu kultury pracy oraz przepisów bhp w rolnictwie. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością problematyki bezpieczeństwa i higieny w rolnictwie w stopniu gwarantującym świadomą i bezpieczną pracę. Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Najpierw uczniowie w swoich szkołach przystąpili do eliminacji, najlepszych trzech uczniów z każdej szkoły zakwalifikowało się do finału, który obejmował test z zakresu przepisów i zasad bhp oraz zajęcia praktyczne związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie. Do ścisłego finału zakwalifikowało się sześciu uczniów, którzy w obecności zaproszonych gości, odpowiadali na pytania otwarte.

Najlepiej w konkursowych zmaganiach poradziła sobie Ilona Gluza z ZSP-B Tarce, drugie miejsce zajął Bartosz Twardowski reprezentujący ZSP Koźmin Wielkopolski, trzeci rezultat osiągnął Łukasz Tyrakowski z ZSP-B Tarce. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach, drugi rezultat osiągnęli uczniowie z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych w Marszewie, natomiast trzecie miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Koźmina Wielkopolskiego.


Gratulacje laureatom konkursu złożył Poseł i zarazem Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który podziękował także nauczycielom za przygotowanie młodzieży do konkursowych zmagań. Organizatorem konkursu jest Regionalna Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej.

Opracowanie Katarzyna Strzyż

Powrót