Nowe stawki dopłat do materiału siewnego

W dniu 22 kwietnia bieżącego roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2015 r. poz. 485).

W związku z nowym rozporządzeniem od dnia 22 kwietnia obowiązują następujące stawki:

W związku z tym wszystkie decyzje wydane od dnia 22 kwietnia będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie nowych, niższych stawek. Jak informuje ARR data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa.

Marta Ceglarek

Powrót