W zakładce Szkody w rolnictwie został dodany dokument z danymi osób, które przyjmują zgłoszenia szkód łowieckich na terenie województwa wielkopolskiego.Powrót