Pielgrzymka Samorządowców na Sadowską Golgotę

17 maja br. na Sadowskiej Golgocie zgromadzili się obecni i byli samorządowcy wielkopolski, by wspólnie uczcić 25 rocznicę odrodzenia się demokratycznego samorządu terytorialnego. Na miejsce pielgrzymki wybrano Klasztor Ojców Pasjonistów oraz Parafie pod wezwaniem Chrystusa Króla w Sadowiu.

Najważniejszym punktem Pielgrzymki Samorządowców była uroczysta Msza Święta w intencji samorządowców i parafian, której przewodniczył i homilię wygłosił J. E. Ks. Biskup Edward Janiak. Po uroczystej Mszy Świętej miało miejsce spotkanie samorządowców z Księdzem Biskupem.

8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, w maju tego samego roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. 27 maja 1990 roku po raz pierwszy w powojennej Polsce obywatele zdecydowali kto będzie ich reprezentantem na szczeblu gminy. 25 lat, które minęło od tego wydarzenia, to czas wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Chcąc uczcić tę ważną dla lokalnych społeczności rocznice zawiązał się Komitet Honorowy obchodów 25 lecia Samorządu Terytorialnego, w skład którego weszli:
o. Grzegorz Słowikowski Przeor klasztoru o.o. Pasjonistów, Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP, Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski, Czesław Berkowski Wójt Gminy Sieroszewice, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Beata Klimek Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Marian Janicki Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Jacek Bartczak Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, Krzysztof Rasiak Wójt Gminy Przygodzice oraz Stanisław Budzik Wójt Gminy Sośnie.

Katarzyna Strzyż

Powrót