Wybory do Rad Powiatowych WIR 2015

W dniu 28 maja br. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyła się konferencja prasowa dotycząca przygotowań wyborów do Rad Powiatowych WIR. Oto kilka ciekawostek dotyczących wyborów, przekazanych podczas konferencji.

W Wielkopolsce wybory przygotowuje się w 226 okręgach wyborczych. Każdy okręg to obszar gminy. Dwa okręgi (Śrem i Trzemeszno) dodatkowo podzielono na obwody do głosowania (po trzy).
Dla potrzeb wyborów powołano 1.171 członków komisji wyborczych różnego szczebla (od wojewódzkiej, poprzez okręgowe, aż do obwodowych). Całością prac związanych z przeprowadzeniem wyborów kieruje Wojewódzka Komisja Wyborcza.

Łączna liczba mandatów – 427.
Liczba okręgów jednomandatowych (gminy do 4 tys. ha użytków rolnych i miasta na prawach powiatów) – 25.
Liczba okręgów dwumandatowych (gminy pow. 4 tys. ha użytków rolnych) – 201.

W trakcie rejestracji w dniach 8 i 11 maja br. zgłoszono 462 kandydatów.
W pięciu okręgach (Gostyń, Kościan Miasto, Piła, Suchy Las, Złotów Miasto) nie zgłoszono żadnego kandydata. Tam wybory niestety się nie odbędą. Tak więc wybory przeprowadzone będą się w 221 okręgach.
Po uwzględnieniu niewykorzystanych wskutek braku kandydatów mandatów ich liczba wynosi 410.

W 181 okręgach (81,9%) zgłosiła się liczba kandydatów równa liczbie mandatów lub mniejsza. Tam de facto odbędzie się tylko „głosowanie”.
W 40 okręgach (18,1%) zgłosiło się więcej kandydatów niż mandatów – tam odbędą się „wybory”, w tym:
w 1 okręgu zarejestrowano 2 kandydatów na 1 mandat,
w 29 okręgach zarejestrowano 3 kandydatów na 2 mandaty,
w 8 okręgach zarejestrowano 4 kandydatów na 2 mandaty,
w 2 okręgach zarejestrowano aż 5 kandydatów na 2 mandaty (Gniezno i Kramsk).

Informacje na temat wyborów do izb rolniczych przekazywane były rolnikom z nakazami płatniczymi podatku rolnego i składek KRUS, poprzez sołtysów, urzędy gmin, starostwa powiatowe, organizacje branżowe. Od połowy 2014 roku informacje na temat wyborów do izb rolniczych zamieszczane były w kolejnych numerach Siewcy Wielkopolskiego oraz w serwisie internetowym Izby pod adresem www.wir.org.pl. Informacje na temat wyborów upowszechniane były podczas cyklu Wiosennych Forów Rolniczych 2015. Wykorzystywano także media branżowe i portale społecznościowe, aby dotrzeć z informacją do jak największej liczby osób.

Powrót