Pismo do Wojewody ws suszy
Sz.P.
Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu pragnie poinformować Pana Wojewodę o występującej w Wielkopolsce z coraz większą intensywnością tzw. suszy rolniczej. Problem dotyczy przede wszystkim centralnej i południowo-wschodniej części regionu, którego nie objęła ubiegłotygodniowa strefa przelotnych opadów deszczu. Na znacznych obszarach naszego województwa od końca kwietnia nie zanotowano istotnych opadów, co skutkuje niedoborem wody dostępnej dla roślin uprawnych. Co prawda dane meteorologiczne wykorzystywane w prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa monitoringu suszy nie notują jeszcze wystąpienia tego zjawiska, jednak lustracje upraw wyraźnie wskazują, że cierpią one z powodu niedostatku wody. Już dziś można przewidzieć, że skutkiem suszy niewątpliwie będą niższe plony jęczmienia ozimego, rzepaku, zbóż jarych, warzyw i owoców, ziemniaków, a także potrawu z łąk. Straty szacowane są przez rolników na 40-80%. Jeżeli w najbliższym czasie nie spadnie deszcz, zagrożone będą także plony pozostałych roślin.

Sygnalizując ten problem zwracamy się do Pana Wojewody z prośbą o podjęcie wszelkich starań, aby rolnicy, którzy zgłoszą wystąpienie szkód zostali sprawnie obsłużeni i by w odpowiedniej wysokości zostały zagwarantowane środki budżetowe na pomoc dla poszkodowanych.

Z poważaniem

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Piotr Walkowski

Powrót