I Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji

W dniu 16 czerwca br. Zarząd WIR wyznaczył termin i miejsce pierwszego Walnego Zgromadzenia V kadencji. Izbowe Walne, tzw. „wyborcze” odbędzie się w środę 1 lipca br. sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Skład 62 - osobowego Walnego Zgromadzenia WIR nieco się zmienił w stosunku do IV kadencji – weszło 20 nowych delegatów. Przybyło także pań – w IV kadencji w składzie WZ były dwie panie, a obecnie jest ich pięć, w tym dwie na stanowiskach Przewodniczących Rad Powiatowych (Kępno i Konin).

Spośród swego grona Walne Zgromadzenie wybierze za dwa tygodnie: 5-osobowy Zarząd, 5-osobową Komisję Rewizyjną, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz komisje problemowe. W ten sposób zakończy się cały proces wyborczy.

Opracowanie: G. Wysocki

Powrót