Walne Zgromadzenie WIR V kadencji

W poniedziałek 15 czerwca br. zakończyły się wybory w Radach Powiatowych WIR. W każdej z 31 Rad został wybrany Przewodniczący oraz Delegat na Walne Zgromadzenie. W ten sposób powstało 62-osobowe Walne Zgromadzenie WIR.

Skład Walnego Zgromadzenia WIR V kadencji

Zarówno skład osobowy poszczególnych Rad Powiatowych, jak i Walnego Zgromadzenia został odnowiony w stosunku do IV kadencji. Na 410 delegatów Rad Powiatowych przypada 147 nowych osób (tj. 35,9%), natomiast na 62 delegatów Walnego Zgromadzenia przypada 20 nowych osób (32,3%).

Przybyło także pań – w IV kadencji w składzie WZ były dwie panie, a obecnie jest ich pięć, w tym dwie na stanowiskach Przewodniczących Rad Powiatowych (Kępno i Konin). We wszystkich 31 Radach jest natomiast 41 pań (10% radnych). Po cztery panie zasiadają w Radach Konina i Ostrowa Wlkp., wyłącznie „męskich” jest natomiast 10 Rad (Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kościan, Leszno, Piła, Rawicz, Śrem, Wolsztyn i Września).

Średnia wieku wszystkich 410 delegatów wynosi 48 lat. Najmłodszy członek rady powiatowej ma 20, a najstarszy 79 lat. Mniej niż 30 lat posiada 24 członków, więcej niż 60 – 31 członków. Poziom wykształcenia przedstawia się następująco: 5 osób posiada wykształcenie podstawowe, 105 – zasadnicze zawodowe, 208 – średnie i 92 – wyższe.

W środę 1 lipca br. odbędzie się I posiedzenie Walnego Zgromadzenia WIR V kadencji, tzw. „wyborcze”, które wybierze spośród swego grona: 5-osobowy Zarząd, 5-osobową Komisję Rewizyjną, delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz komisje problemowe. W ten sposób zakończy się cały proces wyborczy w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej.

Opracowanie: G. Wysocki

Powrót