MRiRW ws. grup producentów oraz restrukturyzacji zadłużenia

W załączniku poublikujemy skany pism z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przeprowadzonego przez KE postępowania wyjaśniającego dotyczącego m.in. wstępnego uznania grup producentów owoców i warzyw, uznania i programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz informacje dotyczące możliwości restrukturyzacji zadłużenia rolników

Wstępne uznanie grup producentów owoców i warzyw (*.pdf)

Możliwości restrukturyzacji zadłużenia rolników (*.pdf)

Powrót