W załączniku publikujemy wystąpienia WIR w sprawie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej obsługujących rolnictwo.

WIR.BW.KP.2283.2015 WIR.BW.KP.2284.2015
Powrót