Apel o wsparcie sektora mlecznego

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wystosował pismo do Ewy Kopacz, w którym zwracając uwagę na trudną sytuację finansową producentów i przetwórców mleka apeluje o wsparcie tego sektora. Poniżej zamieszczamy pełną treść pisma

Poznań, 03.08.2015 r.Sz.P.
Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministrów

Szanowna Pani Premier!

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej pragnie zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację finansową, w jakiej znaleźli się producenci mleka. Z niezależnych od nich przyczyn, takich jak rosyjskie embargo na polskie produkty mleczarskie czy zniesienie przez Unię Europejską kwot mlecznych, ceny mleka drastycznie spadły, nawet o ponad 30 % w stosunku do roku ubiegłego. Utrata dochodów notowana w całym sektorze mleczarskim stawia pod znakiem zapytania przyszłość tej gałęzi produkcji. A jest to produkcja wymagająca od producentów i przetwórców oprócz szerokiej wiedzy i doświadczenia także wyjątkowo wysokiego zaangażowania kapitału, w decydującej większości pochodzącego z unijnego wsparcia i kredytów bankowych.

W tej sytuacji zwracamy się do Pani Premier z wnioskiem o pilne przygotowanie oferty pomocy dla producentów mleka na wzór wsparcia, jakie zostało zaoferowane producentom jabłek czy czarnej porzeczki.

Z poważaniem

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
(-) Piotr Walkowski


Do wiadomości:
Krajowa Rada Izb Rolniczych

Powrót