Resort rolnictwa w reakcji na suszę


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazał kilka informacji o zamierzeniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nad którymi podjęto prace w związku z panującą suszą i falą upałów, która objęła swym zasięgiem całą Polskę.

Przede wszystkim będzie to wydanie rozporządzeń umożliwiających w tym roku odstępstwo od terminów stosowania poplonów dla realizacji tzw. zazielenienia czy programów rolno-środowiskowych. Panująca aura i niekorzystne prognozy na przyszłość nie tylko nie dają nadziei na odpowiednie przygotowanie gleby do siewu poplonów, ale przede wszystkim nie stwarzają warunków do wschodów i wzrostu roślin.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Minister Marek Sawicki zapowiedział także uruchomienie pomocy socjalnej w postaci dopłat do hektara. Pomoc ta będzie przysługiwała tym rolnikom, których gospodarstwa odnotowały straty powyżej 30% średniej produkcji z trzech ostatnich lat. Prawdopodobnie wyniesie ona ok. 200 zł/ha. Dodatkowo resort występuje do Komisji Europejskiej z programem w sprawie pomocy dla producentów bydła mlecznego i wołowiny ze względu na znaczące ubytki pasz.

Kolejna informacja dotyczy przedłużenia o dwa tygodnie (do 16 września) naboru wniosków na działanie „Premia dla młodych rolników”. Daje to więcej czasu na przygotowanie wniosków i biznesplanów przede wszystkim przez tych młodych rolników, którzy planowali skorzystanie z premii w poprzednim okresie finansowania, a obecnie praktycznie zmuszeni są do spełnienia zupełnie nowych warunków wymaganych w nowym programie.

Kornel Pabiszczak

Powrót