28-08-2015 r.

Wielkopolscy rolnicy będą protestować w Brukseli

W dniu 7 września 2015 r. w Brukseli przed gmachem, w którym odbywać się będzie posiedzenie ministrów rolnictwa UE, Copa i Cogeca organizują masową demonstrację, apelując o podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji rynkowej, która jest krytyczna na rynku mleka, wieprzowiny, wołowiny oraz warzyw i owoców. Położenie rolników z tych sektorów jest niezmiernie trudne przede wszystkim ze względu na rosyjskie embargo, które z dnia na dzień ograniczyło dostęp do największego rynku zbytu. Rolnicy oczekują podjęcia przez Komisję Europejską, ministrów i europosłów podjęcia konkretnych kroków.

W proteście wezmą udział także wielkopolscy rolnicy, którzy w liczbie ok. 50. osób pod przewodnictwem Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego wyjeżdżają do Brukseli autokarem. Swój udział zapowiedziała także grupa rolników, która skorzysta z propozycji Krajowej Rady Izb Rolniczych dotarcia na protest drogą lotniczą.

Przewodniczący Copa Albert Jan Maat stwierdził, iż z zadowoleniem przyjął zapowiedź Komisji Europejskiej, że wprowadzi środki w najbliższych tygodniach, żeby wesprzeć producentów owoców i warzyw oraz mleka w związku z rosyjskim kryzysem. Jednak to nie wystarczy. Jego zdaniem w przypadku kryzysu na rynku wieprzowiny konieczna jest skuteczna strategia eksportowa, natomiast dla złagodzenia kryzysu na rynku mleka należałoby uruchomić dopłaty bezpośrednie dla rolników wcześniej niż 1 grudnia oraz podwyższyć cenę interwencyjną, która obecnie nijak się ma do kosztów produkcji. Ponadto uważa on, że środki pochodzące z kar za przekroczenie kwot mlecznych powinny wrócić do sektora w formie pomocy dla tych producentów mleka, którym grozi utrata płynności finansowej.

Podkreślić należy, iż na problem niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego i mleka od dawna zwracają uwagę także wielkopolscy rolnicy. W przyjętych przez Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiskach zwrócono uwagę na jeszcze jeden aspekt kryzysu – suszę rolniczą, która stwarza realne zagrożenie dla zbilansowania potrzeb żywieniowych zwierząt, szczególnie pasz objętościowych dla bydła. Ponadto, producenci żywca wieprzowego nadal odczuwają negatywne skutki wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Natomiast o problemach producentów i przetwórców mleka Wielkopolska Izba Rolnicza informowała Panią premier Ewę Kopacz, wnioskując jednocześnie o pilne przygotowanie oferty pomocy.

Demonstracja w Brukseli stanowić ma formę nacisku na ministrów rolnictwa, by przyjęli oni skuteczne rozwiązania dla złagodzenia skutków długotrwałego kryzysu na rynku mleka, mięsa, owoców i warzyw.

Kornel Pabiszczak

Powrót