31-08-2015 r.

Powstała Komisja ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym
przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu

W dniu 27 sierpnia 2015 roku w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu odbyło się posiedzenie założycielskie Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym. Uczestniczył w nim p. Piotr Walkowski, Poseł na Sejm RP, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i zarazem Przewodniczący już istniejącej Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej.


Do udziału w przedmiotowym spotkaniu zaproszeni również zostali przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze rolnictwa na terenie województwa wielkopolskiego: Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Związek OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski oraz Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy oraz Oddział Okręgowy Poznań.


Zadaniem nowo powstałej Komisji będzie inicjowanie działań mających na celu propagowanie bezpiecznych zachowań i rozwiązań podczas wykonywania pracy przez rolników oraz członków ich rodzin. Działania te będą wdrażane za pośrednictwem bazy, jaką mają do dyspozycji poszczególne instytucje, reprezentowane przez swoich przedstawicieli.

Problem dużej wypadkowości podczas pracy w rolnictwie indywidualnym jest niestety wciąż bardzo aktualny. Edukacja najmłodszych oraz podnoszenie świadomości istnienia określonych zagrożeń występujących podczas pracy rolników w gospodarstwie jest pierwszym i najważniejszym działaniem prewencyjnym, z którego na miarę możliwości poszczególnych osób będą wynikały wszystkie inne.


Skład Komisji jest otwarty, co oznacza, że wszelkie podmioty, instytucje, samorządy lokalne czy nawet konkretne osoby, którym ten problem też leży na sercu i chciałyby się zaangażować, Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej zaprasza do współpracy. Wszelkie uwagi, propozycje i sugestie zostaną przekazane za pośrednictwem WIR na kolejnym posiedzeniu nowo utworzonej Komisji.

Anna Czerwińska

Powrót