11-09-2015 r.

Dożynki Jasnogórskie 2015

Każdego roku na Jasnej Górze rolnicy dziękują Panu Bogu za zebrane plony. Choć w tym roku żniwo nie było obfite, to rolnicy w dniach 5 i 6 września, takie dziękczynienie złożyli. W tegorocznych Dożynkach Jasnogórskich tradycyjnie brała udział także delegacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatów: Konińskiego, Szamotulskiego i Tureckiego.

Już w sobotę 5 września delegacja uczestniczyła w spotkaniu na temat PROW 2014-2020, z udziałem Z-cy Dyr. w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pawła Ściańskiego. Omówione zostały kryteria dostępu do poszczególnych działań oraz planowane terminy naborów. Poruszane były również tematy bieżące, głównie temat suszy. Spotkanie prowadził Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Tego samego dnia otwarta została XXIV Krajowa Wystawa Rolnicza oraz kiermasz produktów regionalnych.

W godzinach wieczornych delegaci uczestniczyli w nabożeństwie na Jasnej Górze.


W niedzielę 6 września br. delegacja WIR brała czynny udział w uroczystej Mszy Dożynkowej, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Radomski - Henryk Tomasik. Przed Mszą Św. głos zabrał Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Prezes KRIR zwrócił uwagę, że ten rok, to rok ogromnej suszy. Z żalem stwierdził, że Rząd nie ogłosił stanu klęski żywiołowej. Kwoty planowanej pomocy, a zwłaszcza warunki jej uzyskania nie mogą nas satysfakcjonować. Potrzeba wielu zmian w przepisach obecnie obowiązujących, aby w przyszłości uniknąć tak trudnej sytuacji, jaką w tym roku spowodowała susza.

Słowa do rolników skierowali także Minister Rolnictwa Marek Sawicki i Prezydent RP Andrzej Duda. Minister podziękował rolnikom i wszystkim, którzy rolników wspierają za ich trud i powołanie z jakim wykonują swoją pracę. Podkreślił, że polska żywność zasługuje na miano najlepszej w świecie. Prezydent Duda powiedział ważne dla nas Polaków i rolników słowa: „To właśnie w chłopskich, w rolniczych rodzinach jest utrzymywana nasza wielka tradycja patriotyzmu, wiary, ciężkiej pracy i modlitwy. Tego, co dla nas najważniejsze, tego, dzięki czemu trwamy jako naród mimo wszelkich przeciwności”.


Podczas Eucharystii złożone zostały dary ołtarza przez przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Reprezentująca Zarząd WIR Jolanta Nawrocka wraz z rolniczkami powiatu konińskiego wręczyła celebrantom oprócz chleba, owoców i ziół, także miód i produkty z mleka, zgodnie z hasłem „Wielkopolska miodem i mlekiem płynąca”. Nasi delegaci zawieźli do stóp Jasnogórskiej Pani piękny wieniec ze zbóż wyrosłych na Wielkopolskiej ziemi. W uroczystościach brał również udział poczet sztandarowy WIR.

Elżbieta Bryl

Powrót