01-10-2015 r.

Życzenia na inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016

W nowy rok akademicki wkraczamy z planami i nadziejami. Priorytetem w pracy uczelni wyższych czynimy troskę o jak najlepsze efekty kształcenia nowych pokoleń młodych ludzi, gotowych do ciężkiej pracy i służby Ojczyźnie. Naszym pragnieniem jest to, by szkoły wyższe kształciły studentów nie tylko do pracy w poszczególnych sektorach, ale również z powodzeniem przygotowywały do życia, współpracy w zespole i do podejmowania nowych wyzwań.

Z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 składam szanownym profesorom oraz pracownikom naukowym serdeczne życzenia pomyślności w trudnej i odpowiedzialnej pracy pedagogicznej. Życzę Państwu, aby przekazywanie wiedzy młodym pokoleniom było źródłem nieustających sukcesów i satysfakcji oraz znaczących dokonań w obszarach działalności akademickiej.

Młodzieży akademickiej życzę zapału do czerpania wiedzy na wykładach i zajęciach akademickich oraz tego, aby lata spędzone na uczelni, stały się najpiękniejszym okresem Waszego życia, a zarazem okresem budowania Waszej przyszłości. Życzę Wam wspaniałych przyjaźni, wytrwałości w studiowaniu i jak najlepszych ocen.

Na koniec, chciałbym wszystkim Państwu życzyć dużo zdrowia, zadowolenia z tego co robicie, a także tego, by lata pracy lub studiowania na swojej Alma Mater będą zawsze mile przez Państwa wspominane.

(-) Piotr Walkowski
Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Powrót