02-10-2015 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza
informuje, iż stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok
zostaną przeliczone po kursie euro za dzień 30 września br., który wynosi 4,2448 złotych za 1 euro

Proponowane kwoty poszczególnych płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w Polsce za 2015 rok przedstawiają się następująco:

Stawka jednolitej płatności obszarowej wynosi:
453,70 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności

Stawka płatności dodatkowej wynosi:
171,73 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności

Stawka płatności za zazielenienie wynosi:
304,31 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności

Stawka płatności dla młodego rolnika wynosi:
258,97 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności

Stawka płatności związanej do powierzchni upraw wynosi:
422 zł/ ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności – rośliny wysokobiałkowe
1408,40 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności – ziemniaki skrobiowe
2151,01 zł/ha powierzchni obszaru ni zatwierdzonego do płatności - buraki cukrowe
4340,57 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności – pomidory
2336,53 zł/ha powierzchni z obszaru zatwierdzonego do płatności – chmiel
919,05 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności – owoce miękkie
414,09 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności – len
572,49 zł/ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do płatności – konopie włókniste

Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu wynosi:
4,76 zł/1 kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia
3,32 zł/1 kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia

Stawka płatności związanej do zwierząt wynosi:
261,37 zł/ szt. zwierzęcia gatunku było domowe
314,28 zł/szt. samicy gatunku bydło domowe
116,56 zł/ szt. samicy gatunku owca domowa
77,80 zł/ szt. samicy gatunku koza domowa

Opracowanie: Anna Czerwińska
Źródło: ARiMR

Powrót