30-10-2015 r.

Negocjacje TTIP


Mając na uwadze interes polskich producentów żywności, Agencja Rynku Rolnego uprzejmie przypomina, że polscy przedsiębiorcy mogą brać udział w wypracowywaniu polskiego stanowiska w ramach negocjacji umowy Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP) pomiędzy UE i USA, poprzez przesyłanie swoich opinii do ARR.

Komisja Europejska cyklicznie organizuje spotkania techniczne w sprawie negocjacji TTIP, w których uczestniczy również strona polska (zazwyczaj przedstawiciel MRiRW). Na spotkania te wypracowywane są stanowiska państw członkowskich, jak również organizowane są przez państwa członkowskie wspólne wystąpienia w ramach wypracowanego wspólnego stanowiska. ARR współpracuje z MRiRW w zakresie opracowywania ww. stanowisk.

Jest to również dla Państwa niepowtarzalna okazja, aby – poprzez przesłanie informacji do ARR - przekazać własne opinie odnośnie negocjowanych kwestii w zakresie TTIP. Państwa argumenty mogą również zostać uwzględnione w wypracowywanych stanowiskach negocjacyjnych strony polskiej.

W związku z powyższym, ARR zwraca się do przedsiębiorstw, które mają już doświadczenie w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, przedsiębiorstw przymierzających się do wejścia na ten rynek, jak i przedsiębiorstw zainteresowanych utrzymaniem konkurencyjności europejskiego, w tym polskiego sektora rolno-spożywczego, o przesyłanie Państwa opinii w odniesieniu do istotnych kwestii negocjacyjnych – z punktu widzenia perspektyw rozwoju współpracy handlowej ze stroną amerykańską.

Z uwagi na fakt, iż przeprowadzane obecnie spotkania techniczne KE koncentrują się na kwestiach utrudnień pozataryfowych w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, zwracamy się do Państwa z prośbą w szczególności o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Jakie Państwa zdaniem bariery pozataryfowe najbardziej utrudniają dostęp polskim producentom żywności do rynku USA?

Będziemy wdzięczni za Państwa odpowiedzi na e-mail eksporter@arr.gov.pl do 30 listopada br.

Ponadto, uprzejmie informujemy, że ARR będzie również wdzięczna za przesyłanie wszelkich innych sugestii w związku z prowadzonymi negocjacjami ww. umowy.

Źródło: ARR

Powrót