20-11-2015 r.

Nowa inicjatywa w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej


Na posiedzeniu w dniu 17 listopada bieżącego roku Walne Zgromadzenie delegatów V Kadencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej powołało stałą Komisję Problemową ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim w składzie: pani Jolanta Nawrocka z powiatu konińskiego, pani Anna Majer z powiatu wągrowieckiego, pani Małgorzata Brząkała z powiatu kępińskiego, pan Sławomir Szyszka z powiatu krotoszyńskiego, pan Szymon Tomaszewski z powiatu wolsztyńskiego, pan Adam Kachniarz z powiatu gnieźnieńskiego oraz pan Janusz Popiół z powiatu grodziskiego.

Panie, pomysłodawczynie nowej inicjatywy, wyznaczyły sobie do realizacji wiele zadań, spośród których najważniejsze to: wspieranie działań promujących produkty lokalne oraz ich sprzedaż, aktywizowanie społeczne i zawodowe kobiet mieszkających na wsi oraz rozwiązywanie problemów oświaty i edukacji na obszarach wiejskich, a także podnoszenie świadomości społeczeństwa z zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Nowo powstała Komisja planuje podjąć współpracę z działającymi na terenie województwa wielkopolskiego stowarzyszeniami i organizacjami kobiecymi. Zależy im również na udziale kobiet spoza WZ WIR w pracach tejże komisji.

Wielkopolska Izba Rolnicza będzie na bieżąco informować Państwa o podejmowanych przez Komisję inicjatywach oraz zapraszać Panie do aktywnego włączania się do współpracy.

Anna Czerwińska

Powrót