26-11-2015 r.

„Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”W dniu 25 listopada br., w Centrum Wystawowo - Szkoleniowym w Sielinku odbyła się Konferencja na temat „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”. Po przywitaniu gości przez Kierownika Centrum Wystawowo - Szkoleniowego Ryszarda Napierałę i Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, dr Eliza Lubiatowska-Krysiak przedstawiła rolę doradcy w procesie innowacji. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Poznaniu przedstawili źródła finansowania innowacyjności w rolnictwie, następnie dr Sebastian Stępień przedstawił ekonomiczne aspekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tematykę badań naukowych w rolnictwie przedstawił prof. Dr hab. Zenon Woźnica. Na zakończenie Czesław Bachorz i Andrzej Obst przedstawili Praktyczne wykorzystanie stacji meteorologicznych w integrowanej ochronie roślin. Głównym celem Konferencji było przedstawienie jak ważną rolę w odgrywają ośrodki doradztwa rolniczego w procesie wdrażania innowacji. Ośrodki mają pośredniczyć w przepływie wiedzy pomiędzy nauką, a praktyka. Jednym z głównych zagadnień, które będą realizowane w ramach transferu innowacji jest wsparcie stacji meteorologicznych w integrowanej ochronie roślin. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zamierza ruszyć w 2016 roku, z akcją informacyjną i szkoleniami dotyczącymi wprowadzania innowacji w rolnictwie.


Katarzyna Szudra-Borowczak

Powrót