01-12-2015 r.

Posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym w OIP w PoznaniuW dniu 27 listopada b.r. odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.

Podczas spotkania rozszerzono skład przedmiotowej komisji o dwie osoby, reprezentujące Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu oraz Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego.

Pełny skład komisji prezentuje się obecnie następująco:

 1. Wojciech Jankowiak – W-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 2. Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
 3. Maria Wróblewska – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu
 4. Edward Matuszak – Dyrektor Oddziału CDR w Poznaniu
 5. Ryszard Napierała – Prezes Zarządu Poznańskiego ZRKiOR
 6. Stefan Mikołajczak- Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSPRP Województwa Wielkopolskiego im. Gen. Stanisława Taczaka
 7. Barbara Czachura – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
 8. Ryszard Jaworski – Dyrektor WODR w Poznaniu
 9. Włodzimierz Traczyński – Inspektor w PIP OIP w Poznaniu
 10. Andrzej Zalewski – Inspektor w PIP OIP w Poznaniu
 11. Adam Błochowiak – Dyrektor WIORiN w Poznaniu
 12. Lech Janicki – Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, Starosta Ostrzeszowski.

Przedmiotem pracy komisji w dniu 27 listopada było omówienie przepisów Rozporządzenia MRiGŻ z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bhp przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie, w odniesieniu do stanu faktycznego, związanego z postępem technicznym jaki się dokonał w rolnictwie w ciągu 17 lat oraz dewaluacją niektórych zapisów zawartych w rozporządzeniu.


Komisja uzgodniła również wstępny skład zespołu ds. analizowania wypadków rolniczych, działający przy OIP w Poznaniu.

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że dla potrzeb zwiększenia świadomości prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń w gospodarstwie potrzebne jest prowadzenie zmasowanej kampanii informacyjnej opartej na podawaniu konkretnych sytuacji, w których doszło do wypadku, zwłaszcza wówczas gdy uczestniczyły w nim dzieci.

Obecnie nie ma podmiotu, który prowadziłby statystykę wypadków z udziałem członków rodziny ubezpieczonych w KRUS. Instytucja ta rejestruje jedynie informacje o zdarzeniach z udziałem samych rolników. Ten zapis prawny, jak i wiele innych, poruszanych na spotkaniu, zdaniem komisji powinny zostać zmienione.

Komisja uzgodniła kierunki działań zmierzających do przełożenia na praktykę poruszanych kwestii i problemów.

Opracowanie: Anna Czerwińska

Powrót