04-12-2015 r.

Konferencja w ToruniuW dniach 27-28 listopada bieżącego obyła się w Toruniu konferencja przewodniczących rad powiatowych izb rolniczych poświęcona ocenie sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Z Wielkopolski z spotkaniu uczestniczyło kilkunastu Przewodniczących Rad Powiatowych. Jednym z tematów który poruszono była sytuacja dochodowa rolników i opłacalność produkcji w polskim rolnictwie w ostatnich pięciu latach oraz przewidywania na najbliższą przyszłość dla najważniejszych kierunków produkcji. Dyskutowano również jak poprawić skuteczność i wizerunek samorządu rolniczego oraz omówiono zadania izb rolniczych w świetle obowiązujących przepisów. Zwrócono szczególną uwagę na wyzwania dla izb rolniczych, jakie stawiają nowe przepisy, które będą obowiązywać do 1 stycznia 2016 r. w kwestii obrotu ziemią rolną. Kolejnym sprawą, jaką zajęli się przewodniczący była tematyka ubezpieczeń w rolnictwie z dopłatami z budżetu państwa - co zrobić, aby miały one charakter powszechny. Omówione zostały najnowsze rozwiązania prawne, oraz Związki Wzajemności Członkowskiej „TUW” na terenach wiejskich.


M. Ceglarek

Powrót