10-12-2015 r.

Konferencja drobiarska w Bretanii


W wtorek 8 grudnia br. we francuskim Loudeac odbyła się zorganizowana z inicjatywy Regionalnej Izby Rolniczej Bretanii międzynarodowa konferencja drobiarska pt. „Jak produkować mięso drobiowe w 2016 roku?”.


Wielkopolską Izbę Rolniczą na konferencji reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Romana Rzeszowskiego – delegata na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Członka Zarządu Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, któremu towarzyszyli eksperci w zakresie produkcji drobiu: Andrzej Danielak – Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu oraz Anna Zubków – Członek Zarządu tegoż Związku.


W konferencji uczestniczyli hodowcy drobiu, grupy producenckie oraz doradcy i przedstawiciele środowisk naukowych związanych z produkcją drobiu, a także firm współpracujących z hodowcami w zakresie zaopatrzenia i zbytu. Rozmawiano o koniunkturze na produkcję drobiu we Francji i w Europie oraz o perspektywach rozwoju branży drobiarskiej.


Szersza relacja z konferencji zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej w późniejszym terminie.

Katarzyna Strzyż

Powrót