15-12-2015 r.

Zmiany w realizacji dopłat do materiału siewnego
od stycznia 2016 r.


Od 2016 roku zmieni się formularz wniosku o przyznanie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego.

Modyfikacji ulegnie również sposób określania stawek dopłat. W myśl nowych założeń będą one corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września.

Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie wnioskowanej powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. z uwzględnieniem gatunków roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku.

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat oraz aktualny wzór wniosku zostaną udostępnione na początku 2016 r., przed rozpoczęciem terminu naboru wniosków.

Opracowała: Anna Czerwińska
Źródło: ARR

Powrót