16-12-2015 r.

W przeddzień Jubileuszu


Pałac Myśliwski Ustronie położony koło Łęki Opatowskiej (powiat kępiński) siedziba Ośrodka Naukowo – Edukacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był miejscem konferencji poświęconej 120 leciu istnienia izb rolniczych na ziemiach polskich. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ oraz Wielkopolska Izba Rolnicza przy współudziale Samorządu Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatu kępińskiego z Przewodniczącą Małgorzata Brząkałą, ostrzeszowskiego z Przewodniczącym Jackiem Bochenem oraz ostrowskiego z Przewodniczącym i zarazem Prezesem Piotrem Walkowskim.


Konferencja poświęcona była przygotowaniom do obchodów Jubileuszu 120 lecia istnienia izb rolniczych na ziemiach polskich, stąd też obecność gości reprezentujących izby rolnicze, których tereny w okresie przedwojennym wchodziły w skład ówczesnej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli: Herbert Czaja Prezes Izby Rolniczej w Opolu, Stanisław Myśliwiec Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Sławomir Kowalewski Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Wiceprezes Ryszard Borys i Dyrektor Urszula Solińska - Marek reprezentujący Dolnośląską Izbę Rolniczą.

Miejsce spotkania wybrane zostało nieprzypadkowo, z niedalekimi Siemianicami związany był Aleksander hrabia Szembek, pierwszy polski prezes izby rolniczej działającej na terenie Wielkopolski. O historii miejsca nierozerwalnie związanej z działaniami izb rolniczych, uczestnikom spotkania opowiedzieli gospodarze: Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice Iwo Gałecki, Wójt Gminy Łęka Opatowska Adam Kopis oraz Józef Nawrot obecny właściciel gospodarstwa w Siemianicach, które należało do hr. Aleksandra Szembeka. W spotkaniu uczestniczyli także osoby działające w środowisku rolniczym powiatu kępińskiego.


Prezes WIR Piotr Walkowski w swojej prelekcji nawiązał do ważnych dla samorządu rolniczego dat i wydarzeń. W przyszłym roku obchodzić będziemy 120 lecie powołania do życia pierwszej izby rolniczej na ziemiach polskich, która powstała na prawie pruskim w 1896 roku oraz 20 lecie reaktywacji izb rolniczych, jaka miała miejsce na mocy ustawy z 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Ustawa ta stworzyła podstawy prawne do przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wyłonienia organów samorządu rolniczego. Pierwsze wybory odbyły się 2 czerwca 1996 roku. W styczniu 2016 roku mija także 130 rocznica urodzin Aleksandra Hrabiego Szembeka pierwszego wielkopolskiego ministra rolnictwa oraz pierwszego polskiego prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Podczas kilkugodzinnej konferencji omówiono założenia spotkań, konferencji naukowych, prelekcji, itp., które zorganizowane zostaną w 2016 roku. Spotkania te będą miały na celu nie tylko przybliżenie historii samorządu rolniczego, ale przede wszystkim ukazanie polskiego rolnictwa z całą jego różnorodnością oraz integracje środowisk wiejskich. Do wspólnej organizacji obchodów zaproszone zostały Zarządy sąsiadujących z Wielkopolską izb rolniczych. Do wspólnej organizacji obchodów zaproszone zostały Zarządy opolskiej, dolnośląskiej, kujawsko-pomorskiej oraz lubuskiej izby rolniczej.


Oficjalnym rozpoczęciem obchodów Jubileuszu będzie konferencja zaplanowana na 11 stycznia 2016 roku w Siemianicach. Konferencje poprzedzi msza święta w intencji hrabiego Aleksandra Szembeka, odprawiona w miejscowym kościele. W trakcie spotkania nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia między izbami rolniczymi dotyczące podjęcia wspólnych działań zmierzających do upamiętnienia 120-lecia izb rolniczych na ziemiach polskich. Projekt tego porozumienia został przekazany przedstawicielom poszczególnych izb obecnym na spotkaniu.

Powrót