Stanisław Brodziak 1948 - 2014

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Stanisława Brodziaka, który aktywnie współpracował z naszą Izbą, głównie w początkowym okresie funkcjonowania samorządu rolniczego. Stanisław Brodziak był pomysłodawcą i założycielem Krajowego Stowarzyszenia Promocji Obszarów Wiejskich, z siedzibą w Poznaniu. Wcześniej był związany z miesięcznikiem Trzoda Chlewna, gdzie pełnił funkcję redaktora, następnie Z-cy Redaktora Naczelnego, a w latach 1986-1997 – Redaktora Naczelnego.

Stanisław Brodziak dał się poznać nie tylko z pracy redakcyjnej, ale także z działań na rzecz hodowców i producentów trzody chlewnej. W jego głowie powstał pomysł założenia Krajowego Stowarzyszenia Promocji Obszarów Wiejskich, którego został prezesem i pełnił tę funkcję aż do śmierci. Pierwsze targi „Ferma Świń”, których głównym organizatorem było Stowarzyszenie miały miejsce w obiektach ODR Sielinko w 1998 roku. Następnie targi przeniosły się do poznańskiej hali „Arena” i rozrosły się do dwóch imprez „Ferma Świń i Drobiu” oraz „Ferma Była”. Obecnie Targi Ferma odbywają się w Łodzi.

Stanisław Brodziak przez Stowarzyszenie organizował, oprócz targów, także wiele konferencji poświeconych tematyce branżowej, szczególnie trzodzie chlewnej, a także drobiarstwu, hodowli bydła, koni, owiec i kóz. Dał się poznać jako społecznik i działacz na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Z wielu relacji na temat imprez organizowanych przez Stowarzyszenie wynika, że były one ciekawe i dobrze dobrane tematycznie.

Rodzinie i bliskim ś.p. Stanisława Brodziaka szczere wyrazy współczucia składają Zarząd, Delegaci i Pracownicy Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Powrót