W załączeniu publikujemy informację o proteście organizowanym w dniu 22 stycznia br. przez Radę Wojewódzką NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska.

My rolnicy z NSZZ RI „Solidarność“ Wielkopolska, Związku Zawodowego
„Samoobrona”, Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” oraz Komitetu Obrony Polskiej Ziemi
„Placówka” zgromadzeni na spotkaniu opłatkowym w dniu 12-01-2015 r podjęliśmy
jednogłośną Uchwałę.
Solidaryzujemy się z protestującymi górnikami Śląska w obronie polskich kopalni przed
ich wyprzedażą obcym i zachowania miejsc pracy. To co w Polsce jest najcenniejsze to
przez kolejne ekipy rządowe zostaje wyprzedawane lub likwidowane.
Kategorycznie protestujemy przeciwko takiemu rządzeniu.

W związku z zaistniałą sytuacją podejmujemy akcję
protestacyjną w dniu 22 stycznia 2015 r. przed Urzędem
Wojewódzkim w Poznaniu o godzinie 13:00.

Pod hasłami „WARA OBCYM OD POLSKIEJ ZIEMI”,
„KONIEC WYPRZEDAŻY MAJĄTKU NARODOWEGO” oraz
„OTWORZYĆ MIASTA DLA POLSKICH PRODUCENTÓW ROLNYCH I OGRODNICZYCH”


Prosimy by uczestnicy mieli ze sobą flagi biało-czerwone oraz transparenty z własnymi hasłami w temacie związanym:
W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI, WŁASNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Proszę o potwierdzenie udziału w proteście, na adres mailowy zwrotny lub telefon z podaniem miejscowości, firmy i szacunkową liczbą uczestników .


Kontakt z organizatorem protestu:
tel. 604 392 491

Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego
Ryszard Majewski

Powrót