07-01-2016 r.

Sz.P.
Zbigniew Hoffmann
Wojewoda Wielkopolski

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wypełniając ustawowy obowiązek sporządzania analiz, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz przedstawiania ich organom administracji rządowej, informuje Pana Wojewodę o wystąpieniu na przełomie roku bardzo niekorzystnych dla wegetacji roślin warunków pogodowych.

Po długiej i wyjątkowo ciepłej jesieni, w ostatnich dniach grudnia 2015 roku nastąpił gwałtowny spadek temperatury powietrza, przekraczający nawet –15o C. Przy gruncie temperatura była jeszcze niższa. Rośliny uprawne nie miały więc odpowiednich warunków do zahartowania się i ich wegetacja została gwałtownie przerwana. Dodatkowo notuje się dość wysoką prędkość wiatru. Na znacznych obszarach naszego województwa okrywa śnieżna jest bardzo skąpa lub w ogóle nie występuje.

Wszystkie te czynniki wywołują nasze poważne obawy o stan zimujących plantacji. Obawiamy się, że złe przezimowanie upraw w naszym regionie może przybrać charakter klęski. Z tego względu zwracamy się do Pana Wojewody o utrzymanie gotowości służb powołanych do oceny zakresu i wysokości szkód w rolnictwie wywołanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, by w razie stwierdzenia ich wystąpienia poszkodowani rolnicy bez zbędnej zwłoki mogli otrzymać należną im pomoc.

Z poważaniem -

Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej
(-) Piotr Walkowski

Powrót